Vejleåløbet

Rute

Vejleåløbet

Vejleåløbet

Opdateret rute i 2023. Forkortet ganske lidt så en omgang nu er 7,09 km.

Vejleåløbet kunne også have heddet sø-løbet da vi løber rundt om 2 søer, Broløbet, da vi løber over 5 broer og under mange flere eller De 4 kommuner-løbet, da ruten går gennem både Vallensbæk, Ishøj, Høje Tåstrup og Albertslund. Men nu kom det til at hedde Vejleåløbet da vi på meget af ruten løber langs Vejleåen i Vallensbæk.

Ruten forløber hovedsageligt på asfaltsti og større grussti. Der er korte strækninger på ujævn smal grussti. Undervejs er der mange små bakker og der er en enkelt lidt længere bakke. Ruten er ikke hård men måske lidt over middel. Den er ikke egnet som PR-rute.

Ruten består af rundstrækninger af 7,09 km. For maraton løbes der 6 omgange som samlet giver 42,55 km +- variation i gps-ure. For halvmaraton løbes der 3 omgange som samlet giver 21,27 km +- variation i gps-ure.

Hele ruten forløber på stisystemer i grønt område. Det er en naturskøn rute med meget vekslende oplevelser. Vi passerer græsmarker, moseområder og løber omkring Tueholmsøen og Vallensbæk sø.

Der er masser af dyreliv i området. Der er mange gæs og ænder. Der er set rådyr, ræve og egern på ruten. Desuden går der heste og køer på markerne vi passerer.

Området er meget brugt af områdets beboere til at gå tur i, så vi er ikke alene på ruten. Der er rigeligt med plads de fleste steder, så der er plads til os alle.

Details
Vejleåløbet
?
Export
More Details